Torpets dag 12 september

Välkommen till Torpets dag söndag 12 september kl 12:00 – 15:00. Aktiviteter för barn och vuxna. Stugan är öppen och det berättas hur det var att bo här. Kommunens natur­vårds­enhet informerar om sitt arbete i Törn­skogen. Svamp­utställning. Du kan köpa Sollentuna­honung samt Natur­skydds­föreningens karta och skrifter. Det säljs korv med bröd samt fika (ta gärna med egen mugg eller kåsa). Du kan också ta med eget att grilla, på kolgrill eller över öppen eld.

Hösten 2021

Fika på torpet söndag 17 oktober kl 12:00 – 15:00. Det finns dryck (kaffe, choklad, mm), smörgåsar, kakor, och annat fika. Ta gärna med egen mugg eller kåsa.

Urtid – Istid – Nutid

Vax­mora torps stöd­förening har lagt upp den geologiska natur­stigen Urtid – Istid – Nutid här på vår hem­sida, kompletterad med QR-koder vid lokalerna.

Välkommen till Vaxmora torp

Vaxmora torp ligger i Törn­skogens natur­reservat i Sollentuna. Torpet är en utmärkt utgångs­punkt för att ut­forska Törn­skogen som är Norr­orts vild­mark. Torpets grill­plats är en om­tyckt rast­plats för vandrare i Törn­skogen. Torpet och dess om­givningar sköts av stöd­föreningen. Här växer kultur­växter som humle, lung­rot och äpple.

Vaxmora torp besöks regel­bundet av förs­kolor och skol­klasser i när­området. Även bland barn­familjer, pensionärer och vandrar­grupper är torpet ett upp­skattat utflykts­mål. Genom att kontakta Vax­mora torps stöd­förening och avtala dag och tid kan torpet öppnas för skolor eller vandrar­grupper.

Varje höst, i början av september, anordnas Torpets Dag med olika aktiviteter, främst för barn­familjer. Torpet har även öppet andra dagar under året; ”fika på torpet”. Datumen publiceras här på hem­sidan.

Torpets historia

Ängen vid Norr­viken nämns på en karta från 1635. För den norra delen av ängen anges en Sved – det vill säga man höll just på att göra marken odlingsbar. En byggnad upp­fördes troligen någon gång runt sekel­skiftet 1600/1700 och användes kanske först som fäbod.

Vaxmora omtalas för första gången på en karta från 1715 med Waxmora kierr. Exakt när den första torpstugan upp­fördes är oklart. Ängen tillhörde byn Sollen­tuna och gränsade i söder till Skälbys marker.

Torpet var ur­sprungligen ett dags­verks­torp under Sollentuna­holm säteri som ligger på andra sidan av sjön Norr­viken. De som bodde här gjorde alltså dags­verken på säteriet samtidigt som de kunde bruka till­delad mark runt­om torpet. De hade även egna djur. Vax­mora äng har brukats som åker, öppen betes­mark och hag­mark.

Vaxmora torp upphörde 1900 som dags­verks­torp då den sista torparen, Karl Johan Svensson, flyttade här­ifrån. Det över­gick då till att an­vändas som hyres­bostad. Under 1920-talet bodde diverse­arbetaren Per Gran­berg med sin stora familj på tio personer här. De flyttade här­ifrån 1930.

Därefter fungerade torpet som semester­/jakt­stuga för jäst­fabriken, som ägde torpet fram till ca 1960. Under en period på 1950-60-talet hyrdes torpet ut till Ture­bergs orienterings­klubb som klubb­stuga.

Vaxmora torps stöd­förening har rustat upp torpet och under­håller det, så att Sollentuna­borna ska få njuta av torpet som ett trevligt utflykts­mål. Det finns all anledning att bevara och under­hålla det vackra torpet för fram­tiden.