Vaxmora torp

Vårträff lördag 11 maj 2024

Välkommen till vårträff på Vaxmora torp, lördag 11 maj kl 12 - 15.

Torpet är öppet. Väddö Folkhögskola informerar om självhushållning.

Grillen är tänd; Ta med egen grillmat eller fika.

Om torpet

Vaxmora torp ligger i Törn­skogens natur­reservat i Sollentuna.

Hitta hit: Karta

Torpets grill­plats är en om­tyckt rast­plats för vandrare i Törn­skogen. Här växer kultur­växter som humle, lung­rot och äpple. Torpet och dess om­givningar sköts av stöd­föreningen.

Vaxmora torp besöks regel­bundet av förs­kolor och skol­klasser i när­området. Även bland barn­familjer, pensionärer och vandrar­grupper är torpet ett upp­skattat utflykts­mål. Genom att kontakta Vax­mora torps stöd­förening och av­tala dag och tid kan torpet öppnas för skolor eller vandrar­grupper.

Varje höst, i början av september, anordnas Torpets Dag med olika aktiviteter, främst för barn­familjer. Torpet har även öppet andra dagar under året; "fika på torpet". Datumen publiceras här på hem­sidan.

Torpet är en utmärkt utgångs­punkt för att ut­forska Törn­skogen som är Norr­orts vild­mark (se till exempel den geo­lo­giska natur­stigen Urtid-Istid-Nutid).

Torpets historia

Ängen vid Norr­viken nämns på en karta från 1635. För den norra delen av ängen anges en Sved; det vill säga man höll just på att göra marken odlings­bar.


Vax­mora äng (grön) på kartan från 1635

Ängen till­hörde byn Sollen­tuna och gränsade i söder till Skälbys marker.

En byggnad upp­fördes troligen någon gång runt år 1700 och använ­des kanske först som fä­bod. Exakt när den första torp­stugan upp­fördes är oklart.

Vaxmora om­talas för första gången på en karta från 1715 med Waxmora kierr.

Torpet var ur­sprungligen ett dags­verks­torp under Sollentuna­holm säteri som ligger på andra sidan av sjön Norr­viken. De som bodde här gjorde alltså dags­verken på säteriet samtidigt som de kunde bruka till­delad mark runt­om torpet. De hade även egna djur. Vax­mora äng har brukats som åker, öppen betes­mark och hag­mark.

Vaxmora torp upphörde 1900 som dags­verks­torp då den sista torparen, Karl Johan Svens­son, flyttade här­ifrån. Det över­gick då till att an­vändas som hyres­bostad. Under 1920-talet bodde diverse­arbetaren Per Gran­berg med sin stora familj på tio personer här. De flyttade här­ifrån 1930.

Därefter fungerade torpet som semester/jakt­stuga för jäst­fabriken, som ägde torpet fram till ca 1960. Under en period på 1950-60-talet hyrdes torpet ut till Ture­bergs orien­terings­klubb som klubb­stuga.

Vaxmora torps stöd­förening har rustat upp torpet och under­håller det, så att Sollentuna­borna ska få njuta av torpet som ett trevligt utflykts­mål. Det finns all an­ledning att be­vara och under­hålla det vackra torpet för fram­tiden.

Tunet och om­givningarna

Tunet och dess om­givningar bjuder på intressanta iakttagelser (visa lokal 20, Vax­mora torp, Urtid-Istid-Nutid).