Fika på torpet

Fika på torpet söndag 17 oktober kl 12:00 – 15:00. Det finns dryck (kaffe, choklad, mm), smörgåsar, kakor, och annat fika. Ta gärna med egen mugg eller kåsa.

Urtid – Istid – Nutid

Vax­mora torps stöd­förening har lagt upp den geologiska natur­stigen Urtid – Istid – Nutid här på vår hem­sida, kompletterad med QR-koder vid lokalerna.

Välkommen till Vaxmora torp

Vaxmora torp ligger i Törn­skogens natur­reservat i Sollentuna. Torpet är en utmärkt utgångs­punkt för att ut­forska Törn­skogen som är Norr­orts vild­mark. Torpets grill­plats är en om­tyckt rast­plats för vandrare i Törn­skogen. Torpet och dess om­givningar sköts av stöd­föreningen. Här växer kultur­växter som humle, lung­rot och äpple.

Vaxmora torp besöks regel­bundet av förs­kolor och skol­klasser i när­området. Även bland barn­familjer, pensionärer och vandrar­grupper är torpet ett upp­skattat utflykts­mål. Genom att kontakta Vax­mora torps stöd­förening och avtala dag och tid kan torpet öppnas för skolor eller vandrar­grupper.

Varje höst, i början av september, anordnas Torpets Dag med olika aktiviteter, främst för barn­familjer. Torpet har även öppet andra dagar under året; ”fika på torpet”. Datumen publiceras här på hem­sidan.

Torpets historia

Ängen vid Norr­viken nämns på en karta från 1635. För den norra delen av ängen anges en Sved – det vill säga man höll just på att göra marken odlingsbar. En byggnad upp­fördes troligen någon gång runt sekel­skiftet 1600/1700 och användes kanske först som fäbod.

Vaxmora omtalas för första gången på en karta från 1715 med Waxmora kierr. Exakt när den första torpstugan upp­fördes är oklart. Ängen tillhörde byn Sollen­tuna och gränsade i söder till Skälbys marker.

Torpet var ur­sprungligen ett dags­verks­torp under Sollentuna­holm säteri som ligger på andra sidan av sjön Norr­viken. De som bodde här gjorde alltså dags­verken på säteriet samtidigt som de kunde bruka till­delad mark runt­om torpet. De hade även egna djur. Vax­mora äng har brukats som åker, öppen betes­mark och hag­mark.

Vaxmora torp upphörde 1900 som dags­verks­torp då den sista torparen, Karl Johan Svensson, flyttade här­ifrån. Det över­gick då till att an­vändas som hyres­bostad. Under 1920-talet bodde diverse­arbetaren Per Gran­berg med sin stora familj på tio personer här. De flyttade här­ifrån 1930.

Därefter fungerade torpet som semester­/jakt­stuga för jäst­fabriken, som ägde torpet fram till ca 1960. Under en period på 1950-60-talet hyrdes torpet ut till Ture­bergs orienterings­klubb som klubb­stuga.

Vaxmora torps stöd­förening har rustat upp torpet och under­håller det, så att Sollentuna­borna ska få njuta av torpet som ett trevligt utflykts­mål. Det finns all anledning att bevara och under­hålla det vackra torpet för fram­tiden.