Stödföreningen

Vaxmora torps stöd­förening har rustat upp torpet och under­håller det, så att Sollen­tuna­borna ska få njuta av torpet som ett trevligt utflykts­mål. Det finns all anledning att bevara och under­hålla det an­rika torpet för fram­tiden.

Föreningen består av drygt 100 medlemmar, de flesta från bostads­områdena Vax­mora, Törn­skogen och Sol­ängen i Sollentuna.

En arbets­grupp sköter om huset in­vändigt så att det är rent och snyggt. Arbets­gruppen under­håller byggnader och möbler, slår gräset, röjer sly och håller allmänt snyggt.

Gruppen fäller även något träd per år som klyvs till bränn­ved att fritt användas av besökare på grill­platsen.

Allt arbete på och vid torpet är ideellt. Medlems­avgiften är 50:- per år (plusgiro 89 51 85-7 eller swish nedan). Av­giften är en för­utsättning för att stöd­föreningen ska kunna under­hålla torpet och vidare­utveckla torp­miljön.


Swish kassör Anders Carlheim, Vaxmora torps stödförening, org.nr. 802495-9523

Genom att kontakta stöd­föreningen och avtala dag och tid kan torpet öppnas för skolor, vandrar­grupper och andra intresserade.

Föreningens historia

Fram till 1975 då Lars Thorlin flyttade till Vax­mora bostads­område stod torpet och förföll. Han upp­täckte då det gamla för­fallna torpet och kon­tak­tade den då­varande ägaren Bejer AB för att få dem att ta hand om och rädda torpet. Svaret blev att en krona på torpet var en bort­kastad krona. Han fick dock lov att säkra huvud­byggnaden genom att spika för söndriga fönster och dörr. Övriga byggnader var utom räddning.

Lars fortsatte att ha upp­sikt över torpet fram till 1993 då det en lördags­natt i april skedde en om­fattande vandalisering. Allt, dörrar och fönster med karmar, järn­spis, kakel­ugn och möbler slogs sönder och det som gick att bränna eldades upp. Den då­varande ägaren, Convector Byggnads AB, var heller inte intresserad av att ta hand om torpet eller bidra med pengar för att åter­ställa det. Lars fick dock tillåtelse att ta hand om och reparera det. Han sam­la­de då ett antal intres­serade personer som även de kände för torpet och ville bidra. Dessa, ett tjugo­tal, kom från när­området, Törn­skogen, Vax­mora och Sol­ängen. I maj 1993 bildades Vax­mora torps stöd­förening och stadgarna skrevs under den 29 juni samma år. Lars valdes till föreningens ord­förande. Medlems­avgiften beslutades vara 50 kr vilket den fort­farande är.

Ett hyresrätts­avtal mellan föreningen och Convector upp­rättades och skrevs under i juni. Där­efter startade det mödo­samma arbetet med att åter­ställa torpet till hur det såg ut på 1920/30-talet.

Sommaren 1993 tog man tag i det viktigaste, att reparera taket. Papp och läkt byttes ut och de av de gamla en­kupiga tegel­pannorna som gick att använda lades tillbaka. Den brist som upp­stod kunde ersättas med liknande gamla tegel­pannor som skänktes av en person i Törn­skogen. Därefter spikades ytter­dörr och fönster igen inför vintern.

Sommaren 1994 satte föreningen in ny­till­verkade fönster och ytter­dörr. Allt till­verkat i ur­sprunglig stil.

Sommaren 1995 fick Lars "låna" tre ALU-arbetare under sex månader. De byggde ute­dass, grävde ur grund­murarna till jord­källaren, som använts som "sop­hög", och satte på ett trä­tak. De knackade bort betongen man tätat den gamla sten­grund­muren, torpar­grunden, med. Inne i huset tog de bort skivorna man klätt inner­väggar och tak med och åter­ställde den gamla pärl­sponten i stora rummet och för­stugan. Det gamla list­verket reparerades i hela huset.

Sommaren 1996 jobbade från början två ALU-arbetare med att måla om in­vändiga tak, väggar och list­verk. Färger, och typ av färg, valdes i sam­råd med kommun­antikvarien. En gammal kakel­ugn köptes in och en kakel­ugns­sättare hyrdes för att åter­ställa mur­stocken, sätta in järn­spisen och mura upp den "nya" kakel­ugnen. En tredje ALU-arbetare till­kom något senare och han byggde det nya förrådet.

Även 1997 hade föreningen tillgång till ALU-arbetare som slipade de tidigare målade golven trä­rena. Väggarna i "fin­rummet" åter­ställdes på samma sätt som de tidigare var gjorda, det vill säga med halm och lera, kallat kline, varefter de tapet­serades med 1920-tals tapeter.

1997 köpte Sollentuna kommun torpet med om­givande skog och är fortsatt ägare av torpet. Samma år den 9 december fick föreningen Sollentuna kommuns byggnads­vårds DIPLOM, 1997. Lars Thorlin mottog diplomet vid en ceremoni på Eds­bergs Slott.

Under tiden som de stora reparations­arbetena på­gick röjde de första entu­si­as­tiska medlemmarna tunet från träd och sly. De rev den mycket illa åtgångna lagården och resterna av ett förråd, snickrade ute­möbler som bord och bänkar mm.

Föreningen växte och fick många medlemmar från bland annat bostads­områdena Vax­mora, Törn­skogen och Sol­ängen i Sollentuna.