Törnskogen

Vaxmora torp ligger i Törn­skogen, ett spännande skogs­område med vild­marks­karaktär i närhet till staden. Törn­skogen är ett natur­reservat som sträcker sig från nord­östra delen av Sollen­tuna kommun till södra delen av Upplands Väsby kommun.


Törnskogen

Naturen och landskapet i Törn­skogen är varierat. Här finns en mosaik av olika skogs­typer där urgamla tall­häll­marker och gran­skog är de domi­ne­rande skogs­typerna. Skogen blandas med våt­marker och odlade marker. Våt­markerna består av mossar, kärr och sump­skogar. Denna variation av miljöer ger för­utsätt­ningar för om­rådets rika djur- och växt­liv. Naturen är kuperad och man får en vacker utsikt från de högsta häll­markerna.

Ner mot Norr­viken sluttar det brant och den otill­gäng­liga terrängen har hindrat skogs­bruk. Därför finns det på flera ställen längs med Norr­vikens strand avsnitt med närmast ur­skogs­liknande karaktär. Strand­remsan kantas av alar och här kan man få syn på bäver. Vinter­tid är Norr­vikens sjö­is­bana en av Norr­orts mest besökta attrak­tioner.

Stigar

En promenad­väg går från Vax­mora bostads­område till Vax­mora torp (se karta). En stig fort­sätter sedan mot Törn­torp och vidare norrut mot Grönan. Den vikinga­tida Lång­bro­leden går norrut via Gustavs­bergs­leden förbi Törn­skogs­mossen. Längs Norr­vikens strand finns flera mindre stigar. Natur­skydds­föreningen har märkt ut intres­santa tema­stigar.


Inre delarna av Törn­skogen

I de inre delarna av Törn­skogen är det glesare mellan stigarna vilket ger en känsla av vild­mark.

Temastigar

I Törn­skogen finns tre tema­stigar an­ordnade av Natur­skydds­föreningen i Sollentuna. Häften som beskriver stigarna finns att köpa av Natur­skydds­föreningen.

Urtid-Istid-Nutid är en drygt 5 km lång lär­stig där alla slags geo­logiska fenomen från ur­tidens berg­arter via is­tidens jord­arter, land­höjningens och nu­tidens på­verkan på land­skapet kan studeras. Vax­mora torps stöd­förening har lagt upp stigen här på webben (länk), kompletterad med QR-koder vid lokalerna. Stigen startar och slutar vid Vax­mora torp.

Vildmarks­stigen är en 13 km lång rundtur genom Törn­skogens många olika bio­toper. Start och slut vid Vax­mora torp. 40 platser med typiska växter och djurarter är beskrivna.

Fornstigen är en 3.5 km lång vandring­sled längs den för­historiska Lång­bro­leden. Stig­häftet pekar ut och beskriver forn­lämningar utmed leden. Startar vid Gustavs­bergs­leden och slutar vid Forn­boda. Med hjälp av buss­linje 527, som vissa turer går till Forn­boda, klaras åter­resan.

Bok och stig­häften

Allt du behöver veta om Törn­skogen finner du i Boken om Törns­kogen som Natur­skydds­föreningen har gett ut. Du kan även beställa stig­häften till tema­stigarna samt andra guide­häften om Törn­skogens natur och historia (kontakta Natur­skydds­föreningen).