Stödföreningen

Vaxmora torps stöd­förening har rustat upp torpet och underhåller det, så att Sollentuna­borna ska få njuta av torpet som ett trevligt utflykts­mål. Det finns all anledning att bevara och underhålla det anrika torpet för fram­tiden.

Föreningen består av 250-300 medlemmar, de flesta från bostads­områdena Vax­mora, Törn­skogen och Sol­ängen i Sollentuna. 7-10 personer ingår i en yttre arbets­grupp som under­håller byggnader och möbler, slår gräset, röjer sly och håller allmänt snyggt. Gruppen fäller även något träd per år som klyvs till bränn­ved att fritt användas av besökare på grill­platsen. En inre arbets­grupp på 5-8 personer sköter om huset invändigt så att det är rent och snyggt.

Allt arbete på och vid torpet är ideellt. Medlems­avgiften är 50:- per år (PG 89 51 85-7). Avgiften är en för­utsättning för att stöd­föreningen ska kunna under­hålla torpet och vidare­utveckla torp­miljön.

Genom att kontakta stöd­föreningen och avtala dag och tid kan torpet öppnas för skolor eller vandrar­grupper.

Föreningens historia

Fram till 1975 då Lars Thorlin flyttade till Vax­mora bostads­område stod torpet och förföll. Han upptäckte då det gamla för­fallna torpet och kontaktade den då­varande ägaren Bejer AB för att få dem att ta hand om och rädda torpet. Svaret blev att en krona på torpet var en bort­kastad krona. Han fick dock lov att säkra huvud­byggnaden genom att spika för söndriga fönster och dörr. Övriga byggnader var utom räddning.

Lars fortsatte att ha upp­sikt över torpet fram till 1993 då det en lördags­natt i april skedde en om­fattande vandalisering. Allt, dörrar och fönster med karmar, järn­spis, kakel­ugn och möbler slogs sönder och det som gick att bränna eldades upp. Den då­varande ägaren, Convector Byggnads AB, var heller inte intresserad av att ta hand om torpet eller bidra med pengar för att åter­ställa det. Lars fick dock tillåtelse att ta hand om och reparera det. Han samlade då ett antal intresserade personer som även de kände för torpet och ville bidra. Dessa, ett tjugotal, kom från när­området, Törn­skogen, Vax­mora och Sol­ängen. I maj 1993 bildades Vax­mora torps stöd­förening och stadgarna skrevs under den 29 juni samma år. Lars valdes till föreningens ordförande. Medlems­avgiften beslutades vara 50 kr vilket den fortfarande är.

Ett hyresrätts­avtal mellan föreningen och Convector upp­rättades och skrevs under i juni. Där­efter startade det mödo­samma arbetet med att åter­ställa torpet till hur det såg ut på 1920/30-talet.

Sommaren 1993 tog man tag i det viktigaste, att reparera taket. Papp och läkt byttes ut och de av de gamla en­kupiga tegel­pannorna som gick att använda lades tillbaka. Den brist som upp­stod kunde ersättas med liknande gamla tegel­pannor som skänktes av en person i Törn­skogen. Därefter spikades ytter­dörr och fönster igen inför vintern.

Sommaren 1994 satte föreningen in ny­till­verkade fönster och ytter­dörr. Allt till­verkat i ur­sprunglig stil.

Sommaren 1995 fick Lars ”låna” tre ALU-arbetare under sex månader. De byggde ute­dass, grävde ur grund­murarna till jord­källaren, som använts som ”sop­hög”, och satte på ett trä­tak. De knackade bort betongen man tätat den gamla sten­grund­muren, torpar­grunden, med. Inne i huset tog de bort skivorna man klätt inner­väggar och tak med och åter­ställde den gamla pärl­sponten i stora rummet och för­stugan. Det gamla list­verket reparerades i hela huset.

Sommaren 1996 jobbade från början två ALU-arbetare med att måla om in­vändiga tak, väggar och list­verk. Färger, och typ av färg, valdes i sam­råd med kommun­antikvarien. En gammal kakel­ugn köptes in och en kakel­ugns­sättare hyrdes för att åter­ställa mur­stocken, sätta in järn­spisen och mura upp den ”nya” kakel­ugnen. En tredje ALU-arbetare till­kom något senare och han byggde det nya förrådet.

Även 1997 hade föreningen tillgång till ALU-arbetare som slipade de tidigare målade golven trä­rena. Väggarna i ”fin­rummet” åter­ställdes på samma sätt som de tidigare var gjorda, det vill säga med halm och lera, kallat kline, varefter de tapetserades med 1920-tals tapeter.

1997 köpte Sollentuna kommun torpet med om­givande skog och är fortsatt ägare av torpet. Samma år den 9 december fick föreningen Sollentuna kommuns byggnads­vårds DIPLOM, 1997. Lars Thorlin mottog diplomet vid en ceremoni på Eds­bergs Slott.

Under tiden som de stora reparations­arbetena på­gick röjde de första entusiastiska medlemmarna tunet från träd och sly. De rev den mycket illa åtgångna lagården och resterna av ett förråd, snickrade ute­möbler som bord och bänkar mm.

Föreningen växte och har under de senaste åren bestått av 250-300 medlemmar.