Törnskogen

Vaxmora torp ligger i Törn­skogen, ett spännande skogs­område med vild­marks­karaktär i närhet till staden. Törn­skogen är ett naturreservat som sträcker sig från nordöstra delen av Sollentuna in i Upplands Väsby kommun.

Naturen och landskapet i Törn­skogen är väldigt varierat. Här finns en mosaik av olika skogs­typer där urgamla tall­häll­marker och gran­skog är de dominerande skogs­typerna. Skogen blandas med våt­marker och odlade marker. Våt­markerna består av mossar, kärr och sump­skogar. Denna variation av miljöer ger förutsättningar för områdets rika djur- och växt­liv. Naturen är kuperad och man får en vacker utsikt från de högsta häll­markerna.

Ner mot Norrviken sluttar det brant och den otillgängliga terrängen har hindrat skogs­bruk. Därför finns det på flera ställen längs med Norr­vikens strand avsnitt med närmast urskogs­liknande karaktär. Strand­remsan kantas av alar och här kan man få syn på bäver. Vinter­tid är Norr­vikens sjö­is­bana en av Norr­orts mest besökta attraktioner.

Stigar

En promenad­väg går från Vaxmora bostads­område till Vaxmora torp (se karta). En stig fortsätter sedan mot Törn­torp och vidare norrut mot Grönan. Den vikinga­tida Lång­bro­leden går norrut via Gustavs­bergs­leden förbi Törn­skogs­mossen. Längs Norr­vikens strand finns flera mindre stigar. Natur­skydds­föreningen har märkt ut intressanta tema­stigar.

I de inre delarna av Törn­skogen är det glesare mellan stigarna vilket ger en känsla av vildmark.

Temastigar

I Törn­skogen finns tre temastigar anordnade av Natur­skydds­föreningen i Sollentuna. Häften som beskriver stigarna finns att köpa av Natur­skydds­föreningen.

Vildmarks­stigen är en 13 km lång rundtur genom Törn­skogens många olika biotoper. Start och slut vid Vaxmora torp. 40 platser med typiska växter och djurarter är beskrivna.

Urtid-Istid-Nutid är en drygt 5 km lång lär­stig där alla slags geologiska fenomen från urtidens berg­arter via istidens jord­arter, land­höjningens och nutidens påverkan på landskapet kan studeras. Stigen startar och slutar vid Vaxmora torp. Senaste nytt: I juli 2020 lade Vax­mora torps stöd­förening upp stigen här på vår hemsida, kompletterad med QR-koder vid lokalerna.

Fornstigen är en 3.5 km lång vandring­sled längs den för­historiska Lång­bro­leden. Stig­häftet pekar ut och beskriver fornlämningar utmed leden. Startar vid Gustavsbergs­leden och slutar vid Fornboda. Med hjälp av busslinje 527, som vissa turer går till Fornboda, klaras åter­resan.

Bok och stighäften

Allt du behöver veta om Törn­skogen finner du i Boken om Törnskogen som Natur­skydds­föreningen har gett ut. Du kan även beställa stighäften till tema­stigarna samt andra guidehäften om Törnskogens natur och historia. Läs mer.